title
Targa linna valitsemise faktorite uuring: Viini, Amsterdami ja Helsingi võrdlus
Exploring smart city governance factors: Comparison of Vienna, Amsterdam and Helsinki
author
Martin, Jörgen
keywords
valitsemise faktorid
valitsemise mudelid
Viin
governance factors
governance models
Vienna
defence date
language