title
Võrguintsidendi kahtluse edastamise protsessi analüüs infotehnoloogia ettevõttes
Analysis of Network Incident Suspicion Forwarding Process in Information Technology Company
author
Buzõkin, Pavel
keywords
intsident
võrguintsidendi kahtlus
network incident suspicion
supervisor
defence date
language