title
Isehaldamise korralduse ja kinnisvara korrashoiu tervikmudeli võrdlus
Comparison of Self-management and Integral Model of Property Maintenance
author
Kroll, Signe
supervisor
defence date
language