title
Põlevkiviõli keskõli- ja bensiinifraktsiooni vananemise ning stabiilsuse määramine
Determination of aging and stability of shale oil middle oil and petrol fractions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access