title
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja nende käitlus Eestis ja maailmas
Waste of electrical and electronic equipment and it management in Estonia and globally
keywords
elektri- ja elektroonikajäätmed
waste of electrical and electronic equipment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information