title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.01.1980
language