title
Nasdaq Tallinna börsil noteeritud ettevõtete aktsiaraamatute väljavõtteks vajaliku rakenduse arendamine
Development of Application for Extracting Share Books of Companies Listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange
author
Roosioja, Holger
supervisor
defence date
language
department / college