title
Kindlustuse nõudlust mõjutavad majanduslikud, demograafilised ja kultuurilised tegurid Euroopas
Economic, demographic and cultural determinants of insurance demand in Europe
supervisor
defence date
language