title
Töönõustamine juhtimise arendamiseks: Eesti avaliku sektori keskastmejuhtide coachingu-programmi mõju analüüs
Work consulting for leadership development: impact analysis of Estonian public sector middle level managers coaching-program
supervisor
defence date
language