title
Tallinna Polütehnik Nr 3 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
24.01.1986
language