title
Research and Development of Improved Value Stream Mapping Methodology for Evaluation of Demand Side Management Possibilities in the Industry Sector
Väärtusahela kaardistamise metoodika uurimine ja arendamine tarbimise juhtimise võimaluste hindamiseks tööstussektoris
author
Melsas, Raivo
description
Doctoral thesis 33/2018
Doktoritöö 33/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
ISBN 9789949832361 (publication)
ISBN 9789949832378 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language