title
Suletud tiiglis leekpunkti määramise meetodi valideerimine arvutiprogrammide abil, saadud tulemuste analüüs ja optimaalse variandi valimine
Validation of the method for determining the flash point in a closed crucible by means of computer programs, analysis of the results obtained and selection of the optimal variant
keywords
Penski-Martens aparaat
leekpunkt
tiigel
Pensky-Martens aparaat flash point
crucible
supervisor
Serebrjakova, Irina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus