title
Eraisiku tehingute analüüs automaatseks krediidiotsuseks
Private individual transactions’ analysis for automated credit decision purpose
author
Tass, Karl Erik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
department / college