title
Biogaasi väärindamistehnoloogiate võrdlus protsessis kasutatavate tehnoloogiliste seadmete tööparameetrite alusel
Comparison of Biogas Upgrading Methods Based on The Operating Parameters of Refining Technologies
author
Altof, Kristen
keywords
defence date
language