title
Kinnipeetavatele digitaalset kohtumenetlust võimaldava rakenduse äri- ja süsteemianalüüs
Business and system analyses for prisoners in digital justice
author
Laas, Tõnu
supervisor
Salm, Shirley
defence date
language
department / college