title
Inflatsiooni ja valitsemissektori toetuste mõju tööhõive määrale perioodil 2003 - 2021 Eesti näitel
The impact of inflation and government support on the employment rate in the period 2003 - 2021 on the example of Estonia
author
Gedzo, Leon
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus