title
Raudbetoonist tööstushoone kandekonstruktsioonide arvutus
Calculation of load-bearing structures of ferroconcrete industrial building
author
Soltruk, Anna
keywords
ehitusmaterjalide kulud
costs of building materials
calculation of load-bearing structures
ferroconcrete
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus