title
Keraheina laiguviiruse (CfMV) VPg fosforülatsiooni roll interaktsioonil eukarüootse initsiatsioonifaktoriga iso4G
Role of cocksfoot mottle virus (CfMV) VPg phosphorylation in interaction with eIFiso4G.
author
Akkerman, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal