title
Klienditeeninduse parendamise võimalused ettevõttes Storent OÜ
Improving of Customer Service at the company Storent OÜ
author
Seppel, Peeter
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Arro, Signe Sarah
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access