title
Proaktiivsete avalike teenuste taksonoomia
A taxonomy for proactive public services
author
Pawlowski, Caroline
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal. Lisainfo saamiseks pöörduge vastava allüksuse poole.