title
Eluasemepoliitika maksupoliitilised meetmed Eestis
Housing Policy Tax Measures in Estonia
keywords
eluasemepoliitika
eluasemete kättesaadavus
maamaksuvabastus
eluasemelaenu intresside tulumaksusoodustus
housing policy
housing affordability
tax measures
land tax deduction
mortgage interest deduction
supervisor
defence date
language