title
Live-fire küberkaitse harjutuste raames MITRE ATT & CK süsteemi abil vaenlase kohta tagasiside loomine
Utilizing MITRE ATT & CK to create adversary reports of live-fire cybersecurity exercises for feedback purposes
author
Chmelař, Martin
keywords
MITRE ATT & CK
vastane käitumine
küberturbe harjutused
tagasiside aruanne
Punane meeskond
Sinine meeskonnatöö
adversary behaviour
feedback report
Red teaming
Blue teaming
defence date
language