title
Tallinna Polütehnik Nr 26 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
02.10.1981
language