title
Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Mõigu-Jüri lõigu km 5,7-12,6 projektlahenduse liiklusohutuse audit
Road Safety Audit for Design of Main Road nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Section Mõigu-Jüri km 5,7-12,6
author
Lill, Andreas
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information