title
I4.0 strateegia ja poliitika integreerimine Saksamaa masinatööstuses
I4.0 strategy and policy integration in the German machining industry
author
Keller, Matthias Stephen
defence date
language