title
Teeseadmetest kogutavate andmete haldamise infosüsteemi analüüs ja kavandamine
Analysis and Design of the Information System for the Data Collected from Traffic Monitoring Devices
author
Saaver, Siiri
supervisor
Raspel, Priit; Tarkiainen, Reimo
defence date
language
department / college