title
Logide usaldusväärse edastamise ja tervikluse tagamine
Providing Reliable Log Delivery and Integrity of Logs
author
Arnus, Sander
defence date
language