title
Säästukäitumine ja sooline lõhe maailmas
Behaviour and Gender Savings Gap across the World
author
Bulavko, Polina
keywords
hinnanguline sõltuva muutuja regressioon
tellitud Logit
estimated dependent variableregression
ordered logit
defence date
language