title
Jõudluse ja energiatarbe hindamine mittelenduval mälul põhineval mälusisesel arvutusel ja mäluhierarhial
Performance and Energy Evaluation of NVM-Based CIM and Memory Hierarchy
author
Shalabi, Ameer
defence date
language