title
Krüptovääringute arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Accounting issues of cryptocurrencies and possible solutions
keywords
krüptovääring
varaklass
Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus (RTT)
measurement models
asset class
the interpretation by the Estonian Accounting Standards Board (RTT)
supervisor
defence date
language