title
Krüptovääringute arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused
Accounting issues of cryptocurrencies and possible solutions
author
Sepman, Marja-Liisa
keywords
krüptovääring
varaklass
Raamatupidamise Toimkonna tõlgendus (RTT)
measurement models
asset class
the interpretation by the Estonian Accounting Standards Board (RTT)
supervisor
defence date
language