title
Ressursitõhus killustiku tootmine ehitus- ja lammutusjäätmetest ettevõtte Väo Paas OÜ näitel
Resource-efficient production of aggregates from construction and demolition waste: a case study from Väo Paas
supervisor
Hand, Tony
defence date
language