title
Müügikeskkonna roll tarbija ostuotsustusprotsessis Max Mara Eesti kaupluse näitel
The Role of Store Environment in Buyers Decision-Making Process on the Example of the Clients of Max Mara Estonia
author
Kevvai, Kristi
keywords
müügikeskkond
luksuskaubandus
consumer’s decision-making process
store environment
luxury retail
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network