title
Aruandekohuslaste reaktsioon aastaaruande mittetähtaegse esitamise sanktsioonidele
Companies` response to penalties for non-timely annual report submission
author
Lass, Reilika
supervisor
defence date
language