title
Maatriksi mõju uurimine fenoolide tuvastamisel veeproovidest vedelikkromatograafilisel meetodil
Investigation of the matrix effect in the detection of phenols from water samples by liquid chromatography
author
Mikheenko, Marija
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Ers, Pille
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal