title
Таллинский Политехник № 25 1984
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.10.1984
language