title
Usaldusväärsuse mõju tarbimisotsustele ning valikute tegemisele Eesti õpilaste näitel vanuses 15-20
Influence of Reliability To Consumption Decisions and Decision Making(based on the Example of Estonian Students at the Age of 15-20)
author
Kivimägi, Riko
supervisor
defence date
language