title
Jordaania põlevkivi pürolüüs autoklaavis
Pyrolysis of Jordanian oil shale in autoclave
author
Lepp, Ardi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access