title
Metanogeense aktiivsuse analüüsimine puidutööstuse reovee anaeroobse kääritamise ECSB reaktori käivitamise perioodil
Specific methanogenic activity monitoring during anaerobic ECSB reactor start–up using wastewater from pulp industry
author
Annus, Mihkel
keywords
metanogeenne aktiivsus
tööstusliku reovee käitlemine
specific methanogenic activity
industrial wastewater treatment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information