title
Väikeriigi küberjulgeoleku võimekust mõjutavad tegurid: Eesti ID-kaardi 2017.aasta turvanõrkuse juhtumi kogemus
Nationa-factors affecting cyber security capabilities of small states Estonias experience with the 2017 Estonian ID card security vulnerability case
author
Jõesaar, Merike
supervisor
defence date
language