title
Õppeinfosüsteemi prototüübi kasutajakeskne disain ja kasutajatestid
User Centric Design and Usability Testing of Study Information System Interface Prototype
author
Kobeleva, Angelina
supervisor
defence date
language