title
Tööväärtused ja nende seos töö- ja eraelu vahelise konfliktiga haridusasutuse näitel
Work values and their relations to work-life conflict based on educational institution
author
Saulep, Merilyn
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TTÜ network only