title
Korterelamute piirdetarindite lisasoojustamise tüüplahendused
Renovation solutions for additional insulation of typical apartment houses
author
Zelenski, Maksim
keywords
tüüpkorterelamud
lisasoojustus
Seeria 1-464
Seeria 121
Seeria 066
sõlmede joonised
typical apartment houses
typical series 1-464
typical series 121
typical series 066
energy perfomance
detail drawings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language