title
Välearenduse nõuete tehnika protsessi ja praktikate parendamine finantsperioodi sulgemise süsteemi näitel finantsettevõttes
Improving Agile Requirements Engineering Process and Practices: A Case Study of a Financial Period Close System in a Financial Company
author
Kraavi, Kristjan
keywords
finatsperioodi sulgemine
välearenduse nõuete tehnika
ärivõimekused
puudujääkide analüüs
vasutvõtutestimisepõhine arendus
financial period close
agile requirements engineering
business capabilities
gap analysis
acceptance test driven development
glossary
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 20.05.2031
department / college