title
Põhja Ameerika ja Eesti avaliku sektori avaandmete ökosüsteemide võrdlev analüüs ja saadud õppetunnid Eestile
Comparative Analysis of North American and Estonian Open Government Data Epssystems and Lessons Learned for Estonia
author
Keernik, Kadri
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus