title
Hybrid power plants differentiation between Spain and Estonia
Hübriid elektrijaama diferentseerimine Eesti ja Hispaania vahel
author
Marín, Borja Raso
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information