title
Anion Recognition and the Templated Solid-State Synthesis of Hemicucurbiturils
Hemikukurbituriilid kui anioonide retseptorid ning nende mehhanokeemiline süntees tahkes faasis
keywords
anion receptors
mechanochemical synthesis
anioonide retseptorid
mehhanokeemiline süntees
description
Doctoral thesis 6/2019
Doktoritöö 6/2019
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
Rissanen, Kari
defence date
identifier
https://digi.lib.ttu.ee/i/?11236
https://doi.org/10.23658/taltech.6/2019
ISBN 9789949833788 (pdf)
ISSN 25856901 (pdf)
language
rights
Paper IV not available electronically
Artikkel IV ei ole elektrooniliselt kättesaadav