title
G-valk seoselise signaliseerimise reguleerija 16 omab soospetsiifilist rolli eksperimentaalse autoimmuunse entsefalomüeliidi immuunvastuse reguleerimisel
Regulator of G protein signalling 16 has a gender specific role in regulation of immune response during experimental autoimmune encephalomyelitis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal