title
Microsofti kontoritöö pilveteenuste kasutuselevõtt Võsu Kooli näitel
Introduction of Microsoft Office Cloud Services on the Example of Võsu School
author
Padonik, Imre
keywords
haridusasutus
failivahetus
videokoosolekud
educational institution
Microsoft 365
G Suite
Google Workspace
introduction
file exchange
video conferencing
supervisor
defence date
language
department / college