title
Diabeetilise jalahaavandi dokumenteerimise kvaliteedi parandamise võimalused koduõdede perspektiivist lähtuvalt
Quality Improvement Opportunities For Diabetic Foot Ulcer Documentation: Home Nurses´Perspective
author
Maiste, Marelle
supervisor
defence date
language