title
Uue töötaja sisseelamisprotsessi parendamine IT-ettevõttes
New employee onboarding process improvement in IT company
author
Plaaser, Rio-Steffi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 08.06.2029